Saturday, May 15, 2010

TEAM EFFORT MAKES SUCCESS

ဧည္႕ႀကိဳေကာင္တာတြင္ ရပ္ေနသည္႕က်မ၏ အႀကည္႕မ်ားသည္ ေကာင္တာေဘးတြင္ခ်ိတ္ထားေသာ မွန္ေဘာင္တခုဆီသို႕ အမွတ္မထင္ေရာက္သြားခဲ႔သည္။ ဓာတ္ပံုထည္႕ထားေသာ မွန္ေဘာင္ေတာ႔မဟုတ္၊ဆိုက္ပရပ္စ္ႏိုင္ငံ ဟိုတည္ႏွင္႔ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဝန္ႀကီး႒ါနမွ (၂၀၀၅) ႏွစ္တြင္ “Time Out Cyprus Eating Award” ဆိုသည္႔ ဆုကို ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အၿဖစ္ စတင္ခ်ီးၿမွင္႔ခဲ႔ရာ ထိုဆုကို က်မအလုပ္ လုပ္လွ်က္ရွိေသာ တရုတ္စားေသာက္ဆိုင္ႀကီးမွ ဆြတ္ခူးရရွိခဲ႔ေသာ ဆုရလက္မွတ္ေလးကို ေဘာင္သြင္းထားၿခင္းပင္ၿဖစ္သည္။ အေကာင္းဆံုးအစားအစာ၊ အသန္႔ရွင္းဆံုး အစားအစာ ၊ အလွဆံုးဆိုင္အၿပင္အဆင္ႏွင္႔ ဖြဲ႕စည္းမႈ၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အေကာင္းဆံုး ဆက္ဆံေရးေၿပၿပစ္မႈ၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အေသသပ္ဆံုးဝတ္စားဆင္ယင္မႈ၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အေကာင္းဆံုး ေႏြးေထြးပ်ဴငွါမႈ၊ စသည္႕အခ်က္မ်ားစြာကို ဟိုတည္ႏွင္႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဝန္ႀကီး႒ါနမွ စစ္ေဆးေရးဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အုပ္စုမ်ားခြဲကာ ဆိုက္ပရပ္စ္ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဟိုတည္ႏွင္႔ စားေသာက္ဆိုင္ေပါင္း (၆၀၀၀)အတြင္းသို႕ ႀကိဳတင္အေႀကာင္းႀကားထားၿခင္းမရွိပဲ သာမန္ဧည္႕သည္မ်ားအသြင္ၿဖင္႔ ဝင္ေရာက္စားသံုးအကဲၿဖတ္ရင္း (၆)လႀကာမွ် စစ္ေဆးမႈမ်ားၿပဳလုပ္ခဲ႔သည္။ ထိုမွတဆင္႔ မဲေပးစံနစ္ၿဖင္႔ “Time Out Cyprus Eating Award” ဆုကို ခ်ီးၿမွင္႔ခဲ႔သည္။ ထိုဆုကို ထိုက္တန္စြာ ရရွိခဲ႔ေသာ “Chloe's Chinese Restaurant” (ကလိုရီ တရုတ္စားေသာက္ဆိုင္) မွဝန္ထမ္းမ်ား၏ ေန႕စဥ္ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရွိေသာ တာဝန္ႏွင္႔ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္မ်ားကို စာဖတ္သူမ်ားေလ႔လာႏိုင္ရန္ တင္ၿပလိုက္ရပါသည္။


PREPARATION (လုပ္ငန္းမစမီ ႀကိဳတင္ၿပင္ဆင္ၿခင္း)
ညေန(၆)နာရီ လုပ္ငန္းခြင္သို႕ ေရာက္သည္ႏွင္႔ ဝန္ထမ္းမ်ားအခ်င္းခ်င္း “Hello” ဟူေသာ စကားလံုးၿဖင္႔ စတင္ႏႈတ္ဆက္ၿပီး (၁၀)မိနစ္ႀကာ အခ်ိန္တို အစည္းေဝး လုပ္ႀကရသည္။အစည္းအေဝးတြင္ ထိုညေနအတြက္ V.I.P ေခၚ အထူးဧည္႕သည္မ်ား Reservation လုပ္ထားၿခင္း ရွိ /မရွိ ဧည္႔ႀကိဳမွ စစ္ေဆးၿပီး Reservation ရွိပါက တာဝန္က်စားပြဲထိုးမ်ားအား ႀကိဳတင္အသိေပးၿခင္း၊ ေမြးေန႔ပြဲ၊ မဂၤလာႏွစ္ပတ္လည္ ကဲ႔သို႕ေသာ အထူးညစာစားပြဲမ်ားရွိပါက ထိုစားပြဲအား အထူးအလွဆင္ထားရန္ႏွင္႔ ေမြးေန႔ပြဲအတြက္ ကိတ္မုန္႔မွာေပးၿခင္း၊ မဂၤလာႏွစ္ပတ္လည္အတြက္ ပန္းစည္း မ်ားမွာထားေပးရန္ စသည္႔ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ႀကိဳတင္ၿပင္ဆင္ထားရသည္။ ထို႕ေနာက္ တဆိုင္လံုး၏ မီးအလင္းအေမွာင္မ်ားစစ္ေဆးၿခင္း၊ အခန္းအပူအေအးမွ်တမႈစစ္ေဆးၿခင္း၊ အပူေပးစက္ထဲမွ ထမင္းစားပုဂံမ်ား၏ အပူခ်ိန္ စစ္ေဆးၿခင္း၊ ဧည္႔သည္မ်ား အစာမစားမီ သန္႔စင္ရန္ ေပါင္းခံထားေသာ လက္သုတ္ပုဝါမ်ား၏ အပူခ်ိန္စစ္ေဆးၿခင္း၊ သန္႔စင္ခန္းမ်ား၏ သန္႔ရွင္းမႈႏွင္႔ အနံ႕အသက္ ကင္းရွင္းမႈ စစ္ေဆးၿခင္းမ်ားကို တာဝန္ရွိဝန္ထမ္းမ်ားမွ အသီးသီးစစ္ေဆးၿပီး အေႀကာင္းတစံုတရာရွိပါက မန္ေနဂ်ာအားအေႀကာင္းႀကားရသည္။

Greeting & Management(ခရီးဦးႀကိဳဆိုၿခင္းႏွင္႔ စီမံခန္႕ခြဲၿခင္း)
ဧည္႕ႀကိဳတေယာက္၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကေတာ႔ ဧည္႕သည္မ်ားအား ေႏြးေထြးပ်ဴငွါစြာ ခရီးဦးႀကိဳဆိုရင္း Reservation လုပ္ထားၿခင္းရွိ /မရွိကို အရင္ေမးၿပီး Reservation လုပ္ထားပါက သတ္မွတ္ထားၿပီးၿဖစ္ေသာ စားပြဲသို႕ပို႕ေဆာင္ေပးၿခင္း၊ Reservation မလုပ္ထားပါက ဧည္႕သည္မ်ားႏွင္႔ ကိုက္ညီမည္႕ စားပြဲသို႕ ဧည္႕ႀကိဳမွ ပို႕ေဆာင္ေပးရသည္။ ဥပမာ။ ။ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ ေၿခေထာက္မေကာင္းသူမ်ား၊ ကေလးလက္တြန္းလွည္းပါေသာ မိသားစုဧည္႕သည္မ်ားအတြက္ ေၿမညီထပ္၊ လူငယ္မ်ားႏွင္႔ လူလတ္ပိုင္းမ်ား၊ ကေလးမပါေသာ မိသားစုမ်ားအတြက္ အလယ္ထပ္၊ ညစာစားပြဲဝတ္စံုၿပည္႔ဝတ္ထားေသာ ဂုဏ္သေရရွိလူႀကီးမ်ား၊ V.I.P ဟုေခၚေသာ ေဒသခံ ၿမိဳ႕မ်က္ႏွာဖံုး မိသားစုမ်ား၊ ႒ါနဆိုင္ရာ အရာရွိမိသားစုမ်ား၊အေပၚဆံုးထပ္ကို Reservation လုပ္ၿပီး ေတာင္းခံထားေသာဧည္႕သည္မ်ားအတြက္ အေပၚဆံုးထပ္ရွိစားပြဲမ်ားတြင္ ေနရာခ်ေပးရသည္႕အၿပင္ ခ်စ္သူစံုတြဲမ်ားအတြက္ Romantic စားပြဲမ်ား၊ မီးေရာင္မႈန္ၿပၿပႏွင္႔ ေထာင္႔က်ေသာ စားပြဲမ်ား၊ မ်က္မွန္သမားမ်ား၊ မ်က္စိမေကာင္းသူမ်ားအတြက္ မီးအလင္း အၿပည္႕အဝရရွိႏိုင္သည္႔ စားပြဲမ်ားကို ဧည္႔သည္မွ ဖြင္႔ဟေတာင္ဆိုစရာမလိုပဲ ဧည္႕ႀကိဳမွ လိမၼာပါးနပ္စြာ အလိုက္သိစြာ ေနရာခ်ေပးရသည္။ ထို႕အၿပင္ ဧည္႕သည္မ်ားအား သတ္မွတ္ထားေသာ စားပြဲသို႕ ဧည္႕ႀကိဳမွ ဦးေဆာင္ၿပီး ေခၚေဆာင္သြားရာ လမ္းတေလွ်ာက္တြင္ ထိုဧည္႕သည္၏ အမည္၊ သို႕မဟုတ္ Special Vacation ဟုေခၚေသာ အထူးညစာလာစားပြဲ ရွိ/မရွိ ကို တီးေခါက္ၿပီး အေႀကာင္းရင္းတခ်ိဳ႕ကို သိရွိပါက ထိုဧည္႕သည္ထိုင္မည္႕စားပြဲ တာဝန္က်သူ စားပြဲထိုးအား ႀကိဳတင္အသိေပးထားရသည္၊ သို႕မွသာလွ်င္ တာဝန္က်သူ စားပြဲထိုးမွ ထိုဧည္႕သည္၏ အမည္ကို ေခၚရင္း ခရီးဦးႀကိဳကာ စားပြဲသို႕ ခ်ည္းကပ္ရာတြင္ ဧည္႕သည္အား ပထမအဆင္႔ ေႏြးေထြးပ်ဴငွါၿခင္း၊ ဂရုစိုက္ၿခင္းကိုၿပသၿခင္းၿဖင္႔ ဧည္႕သည္၏ စိတ္ကို အေမာေၿပ ႀကည္လင္ေစသည္။အကယ္၍ ဧည္႕သည္ထံမွ မဂၤလာႏွစ္ပတ္လည္ေန႔အၿဖစ္ ညစာလာစားၿခင္းအေႀကာင္းရင္းကိုသိရွိပါက ဂုဏ္ၿပဳပြဲ၊ေအာင္ပြဲ အခန္းအနားမ်ားတြင္ ေသာက္ေလ႔ရွိေသာ“ ရွန္ပိန္”ဟုေခၚသည္႕ အရည္တမ်ိဳးကို ဂုဏ္ၿပဳၿခင္းအထိမ္းအမွတ္အၿဖစ္ အလကားတိုက္ကာ ဧည္႕သည္မ်ားအားေပ်ာ္ရႊင္ေစၿခင္းၿဖင္႔ အထူးႀကိဳဆိုမႈၿပဳရသည္။အကယ္၍ ေမြးေန႔ညစာစားပြဲၿဖစ္ပါက ဧည္႕သည္မ်ား ညစာ စားၿပီးခ်ိန္တြင္ အခ်ိဳပြဲဟုေခၚေသာ Dessert ကို ဝန္ထမ္းတဦးမွ ကိုင္ေဆာင္ၿပီး က်န္ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ေမြးေန႔စားပြဲအား ဝန္းရံကာ ေမြးေန႔ဆုေတာင္းသီခ်င္းကို အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ တရုတ္ဘာသာတို႕ၿဖင္႔ သံၿပိဳင္သီဆိုရင္း ေမြးေန႔ရွင္အား အံ႕ႀသသင္႔ေစသည္။ တခါတရံ ဧည္႕သည္တခ်ိဳ႕သည္ ဆိုင္ထဲသို႕ မဝင္ေရာက္မီအခ်ိန္ကတည္းက အၿခင္းၿခင္း စကားမ်ားၿခင္း၊ ေဒါသထြက္ေနၿခင္း၊စိတ္မအီမသာရွိၿခင္း၊ စသည္႕လကၡဏာမ်ားကို ဧည္႕ႀကိဳမွ ခန္႔မွန္းသိရွိပါက မန္ေနဂ်ာႏွင္႔တကြ တာဝန္ရွိစားပြဲထိုးမ်ားအား ႀကိဳတင္အသိေပးထားၿပီး ထိုစားပြဲသို႕ခ်ည္းကပ္ရာတြင္ သတိႏွင္႔ဆက္ဆံေၿပာဆိုရသည္။အကယ္၍ ဧည္႕သည္တခ်ိဳ႕သည္ ဆိုင္ထဲသို႕ ဝင္လာကတည္းက အရက္မူးလြန္ေနၿခင္း၊ စိတ္မႏႈံ႕သူမ်ားပါေနၿခင္းမ်ားကို ဧည္႕ႀကိဳမွ ခန္႔မွန္းသိရွိပါက ထိုကဲ႔သို႕ေသာ ဧည္႕သည္မ်ားကို အလိမၼာနည္းသံုး၍ ၿငင္းဆန္ၿခင္းၿဖင္႔ ဆိုင္၏ အဆင္႔အတန္း(Standard)ကို ထိန္းသိမ္းရသည္။
Communication & Services(ဆက္သြယ္သတင္းေပးပို႕ၿခင္းႏွင္႔ အၿခားဝန္ေဆာင္မႈ)
ဧည္႕ႀကိဳမွ ဧည္႕သည္မ်ားအား သင္႔ေတာ္သည္႔ စားပြဲမ်ားတြင္ ေနရာခ်ၿပီးပါက တာဝန္က် စားပြဲထိုးမွ ခရီးဦးႀကိဳသည္႕အခ်ိန္မွစ၍ ညစာ စားၿပီးသည္႔အခ်ိန္ထိ တာဝန္ယူဧည္႕ခံရသည္ၿဖစ္ရာ ဧည္႕သည္မ်ားထဲမွ ဤဆိုင္သို႕တခါမွ မလာဖူးေသာ ဧည္႔သည္ (သို႕မဟုတ္) အစားအေသာက္မ်ားအား ေရြးရန္ အခက္အခဲရွိေသာ ဧည္႕သည္မ်ားကို တာဝန္က် စားပြဲထိုးမွ ဧည္႕သည္ႏွင္႔ သင္႔ေတာ္မည္႕ဟင္းပြဲမ်ားကို ကူညီ၍ ေရြးေပးရသည္။ (ဥပမာ။ ။ အစပ္ႀကိဳက္သူ၊ အခ်ိဳႀကိဳက္သူ၊ အသားမစားသူ၊ ပင္လယ္စာႏွင္႔မတည္႕သူ)ပံုမွန္လာေနက် ဧည္႕သည္မ်ားၿဖစ္ပါကလည္း ၎တို႕၏ အႀကိဳက္ကို စားပြဲထိုးမ်ားက သိထားသၿဖင္႔ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားရသည္၊ ဥပမာ။ ။ ပုဂံလံုးႏွင္႔ စားေသာ ဧည္႕သည္၊ ပုဂံၿပားႏွင္႔ စားေသာ ဧည္႕သည္၊ ေရခဲမႀကိဳက္ေသာ ဧည္႕သည္၊ ထမင္းစားၿပီးတိုင္း သစ္သီးမ်ားအခ်ိဳတည္းတတ္ေသာ ဧည္႕သည္၊ ထမင္းစားေနစဥ္ ပုဂံကို (၂)ခါလဲတတ္ေသာ ဧည္႕သည္၊ ေရထဲသို႕ သံပုရာသီးစိတ္ထည္႕ေသာက္တတ္ေသာ ဧည္႕သည္၊ ဝိုင္မ်ားကို စားပြဲထိုးမ်ား၏ အကူအညီမပါပဲ ကိုယ္တိုင္ငွဲ႕ေသာက္တတ္ေသာဧည္႕သည္၊ ဝိုင္ကို တဆြတ္ဆြတ္ေသာက္၍ စားပြဲထိုးမ်ားမွ ခနခနဝိုင္ငွဲ႕ေပးသည္ကို ႀကိဳက္ေသာ ဧည္႕သည္၊ ဂ်ံဳပါေသာ အစားအစာႏွင္႔ မတည္႕သည္႕အတြက္ ဂ်ံဳမပါပဲ သီးသန္႔ ခ်က္ၿပဳတ္ေပးရေသာဧည္႕သည္၊ ေၿမပဲႏွင္႔မတည္႕၍ ေၿမပဲဆီ၊ ေၿမပဲ ပါေသာ ဟင္းမ်ားကို ေရွာင္၍ ခ်က္ေပးရေသာဧည္႕သည္၊ ...စသည္တို႕ကို ဧည္႕သည္၏ ပါးစပ္မွ ထုတ္ေဖာ္ေၿပာဆိုစရာမလိုပဲ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ႀကိဳတင္သိထားၿပီး အဆင္သင္႔ၿဖစ္ေနေစၿခင္းၿဖင္႔ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ဂရုစိုက္မႈကို ၿပသရသည္။ တခ်ိဳ႕ဧည္႕သည္မ်ားသည္ မိမိတို႕၏ စီးပြားေရး ၊ လုပ္ငန္းမ်ားအေႀကာင္း ေဆြးေႏြးတတ္ႀကရာ ၎တို႕၏ စားပြဲသို႕ စားပြဲထိုးမ်ား ခနခနသြားေရာက္ၿခင္းကို မႀကိဳက္သည္႕အခါမ်ိဳးလည္းရွိသည္၊ ထိုကဲ႔သို႕ေသာ စားပြဲမ်ားကို စားပြဲထိုးမ်ား ခနခနမသြားမိေစရန္ အခ်င္းခ်င္း အခ်က္ၿပ သတိေပးထားရသည္။ Starter ႏွင္႔ Main course အကူးအေၿပာင္းတြင္ ဧည္႕သည္ေရွ႕သို႕ ဟင္းပြဲမ်ားအေရာက္ေနာက္မက်ရေလေအာင္ ဂရုစိုက္ၿခင္း၊ ဧည္႕သည္မ်ား Main course စားေနစဥ္တြင္ တာဝန္က် စားပြဲထိုးမွ ဟင္းမ်ား၏ အရည္အေသြးေကာင္း/မေကာင္း၊ ႏွစ္သက္မႈရွိ /မရွိတို႕ကို ေမးရင္း ဧည္႕သည္မ်ား စိတ္ေက်နပ္မႈအၿပည္႕အဝ ရရွိသည္အထိ ေဆာင္ရြက္ေပးရသည္။ (ဥပမာ။ ။ ဟင္းမႀကိဳက္ပါက တၿခားဟင္းၿဖင္႔လဲေပးၿခင္း၊ သို႕မဟုတ္ အခေက်းေငြမယူပဲ Bill ထဲမွ ထိုဟင္းပြဲ၏ က်သင္႔ေငြကို ၿပန္ႏႈတ္ေပးၿခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးရသည္)။Dinning Aera အတြင္း မိသားစု စားပြဲဝိုင္းမ်ားမွ ကေလးငယ္မ်ား၏ ငိုသံ၊ သို႕မဟုတ္ ေဆာ႔ကစားသံမ်ားေႀကာင္႔ တၿခားဧည္႕သည္မ်ားအား စိတ္အေႏွာက္အယွက္ မၿဖစ္ေစရန္ တာဝန္ရွိသူ စားပြဲထိုးမ်ားမွ အခ်င္းခ်င္း အခ်က္ၿပကာ ကေလးငယ္မ်ား အငိုရပ္သြားေစရန္ နည္းလမ္းရွာ၍ စကၠဴအရုပ္ေလးမ်ားၿပဳလုပ္ေပးၿခင္း၊ ေရခဲမုန္႔(သို႕မဟုတ္) ငါးမုန္႔ေႀကာ္မ်ားေကၽြးၿခင္း၊ ကေလးမ်ား အလြယ္တကူအသံုးၿပဳႏိုင္ေသာ အထူးၿပဳလုပ္ထားသည္႕ Special Chopsticks (တူ)မ်ားကို ေပး၍ ေဆာ႔ကစားေစၿခင္း၊လိုအပ္ပါက ကေလးမိဘမ်ား ေအးခ်မ္းစြာ ညစာ စားႏိုင္ရန္ ဝန္ထမ္းမ်ားက ကေလးမ်ားကို ထိန္းေက်ာင္း ေခ်ာ႔ၿမွဴေပးၿခင္းမ်ားကို ၿပဳလုပ္ေပးရသည္။

Discuss(ေဆြးေႏြးၿခင္း)
ဧည္႕သည္မ်ားထံမွ ရရွိေသာ အႀကံ ဥာဏ္မ်ားသည္ က်မတို႕အတြက္ အေရးႀကီးေသာ အလိုအပ္ဆံုးေဆြးေႏြးမႈမ်ားၿဖစ္ရာ ဆိုင္၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အစားအစာမ်ား၏ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ား၊ ၿပဳၿပင္သင္႔သည္႔ အရသာမ်ားကို ဧည္႕သည္မ်ား၏ အႀကံေပးခ်က္မ်ားမွ ရယူကာ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ေန႔စဥ္ တင္ၿပရသည္။ဧည္႕သည္မ်ားမွ ေၿပာေသာ စကားမ်ားသည္ မိမိအတြက္ စိတ္ေက်နပ္မႈရွိသည္ၿဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ၿဖစ္ေစ Custamer always right ဆိုသည္႕ စည္းကမ္းခ်က္အရ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ အၿပံဳးႏွင္႔သာ တုန္႔ၿပန္ရသည္။ တခါတရံ ဧည္႔သည္မ်ားမွ သိလိုေသာ အေႀကာင္းအရာမ်ားကို ဗဟုသုတႏွင္႔ ယွဥ္ကာ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ဥာဏ္ရည္ပါးနပ္စြာ ၿပန္လည္ေၿဖႀကားရာတြင္ ဧည္႕သည္မ်ားအား စိတ္ညစ္ေစမည္႕စကားမ်ိဳးကို မေၿပာမိေစရန္ ထိန္းသိမ္းေၿပာဆိုရေသးသည္။ ဧည္႕သည္မ်ား ညစာ စားၿပီး၍ ေငြရွင္းေၿပစာေတာင္းခ်ိန္တြင္ အစားအေသာက္ႏွင္႔တကြ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအားလံုးကို ေက်နပ္မႈရွိ / မရွိ ေမးၿမန္ၿပီး ဧည္႕သည္မ်ားစိတ္ေက်နပ္သည္အထိ အတတ္ႏိုင္ဆံုးေဆာင္ရြက္ေပးရသည္။

Personal Hygiene and Apperence(ဝန္ထမ္းမ်ား၏ တကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းမႈႏွင္႔ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အသြင္အၿပင္)
ဟိုတည္ႏွင္႔ စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းအတြက္ ဧည္႕ခံေရးပိုင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးေသာေႀကာင္႔ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းသို႕ မိမိတို႕၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာၿပႆနာ မ်ားကို မယူေဆာင္လာရပါ။ လုပ္ငန္းခြင္သို႕ ေရာက္သည္ႏွင္႔ မိမိတို႕၏ ၿပႆနာမ်ားကို ေမ႔ထားၿပီး ဧည္႕သည္မ်ားအား အၿပံဳးၿဖင္႔ႀကိဳဆိုကာ ဝန္ေဆာင္မႈအၿပည္႕အဝေပးရန္ အဆင္သင္႔ၿဖစ္ေနရမည္။စားပြဲထိုးဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ဧည္႕သည္မ်ားႏွင္႔ အနီးကပ္ဆက္ဆံရသူမ်ားၿဖစ္ၿခင္း၊အစားအေသာက္ပန္းကန္မ်ားအား ထိေတြ႕ရၿခင္းေႀကာင္႔ တကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းမႈကို အဓိကထားၿပီး ပိုးသတ္ေဆးပါေသာ Special Liquid ေဆးရည္တမ်ိဳးၿဖင္႔ လက္မ်ားကို မႀကာခနေဆးရသည္႔ အေလ႔အက်င္႔ကို လုပ္ေဆာင္ရသည္။အမ်ိဳးသား စားပြဲထိုးမ်ားအတြက္ ဆံပင္တိုကပ္စြာ ညွပ္ၿခင္း၊ မုတ္ဆိတ္ေမႊး၊ႏႈတ္ခမ္းေမႊးမ်ားကို အၿမဲရိတ္ထားၿခင္း၊ ကိုယ္မွထြက္တတ္ေသာ ေခၽြးနံ႕မ်ားကိုလည္း တကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းမႈၿဖင္႔ အၿမဲဂရုစိုက္ ထိန္းသိမ္းရသည္။ အမ်ိဳးသမီး စားပြဲထိုးမ်ားအတြက္ မိမိတို႕၏ဆံပင္ေမႊးမ်ားသည္ ဧည္႔သည္မ်ား၏ အစားအေသာက္ပန္းကန္မ်ားထဲသို႕ မက်မိေစရန္ စု၍စည္းၿခင္း၊ထံုးၿခင္း တို႕ကို မၿဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရသည္။အေရာင္ေတာက္ပေသာ လက္သည္းဆိုးေဆးမ်ားကိုေရွာင္က်ဥ္၍ လက္သည္းမ်ားကိုလည္း အၿမဲသန္႔ရွင္းစင္ႀကယ္စြာထားရသည္။ မိတ္ကပ္အလြန္အကၽြံမလိမ္းရ၊ အနံ႕ပ်င္းေသာ ေရေမႊးမ်ားအဆြတ္ရ၊ တန္ဖိုးႀကီးမားေသာ လက္ဝတ္တန္ဆာမ်ားကိုမဝတ္ရ၊ လက္သည္းရွည္ မထားရ၊ ဝန္ထမ္းဝတ္စံုမ်ားကိုလည္း အၿမဲတေစ သန္႔ရွင္းစြာ ဝတ္ဆင္ရသည္။ေဒါက္မပါေသာ အနက္ေရာင္ ဖိနပ္ကိုသာ ဝတ္ဆင္ခြင္႔ရွိၿပီး ဖိနပ္မွာလည္း အၿမဲတေစ သန္႔ရွင္းေတာက္ေၿပာင္ေနရသည္။စားေသာက္ဆိုင္သို႕ လာေရာက္သည္႔ ဧည္႕သည္မ်ားသည္ ၎တို႕ညစာ စားေနစဥ္အခ်ိန္တြင္းတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အၿပဳမူမ်ားကို ေလ႔လာအကဲခတ္တတ္သည္ၿဖစ္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ဧည္႕သည္မ်ားေရွ႕တြင္ ေၿခသံႀကားေအာင္မေလွ်ာက္ရ၊ ပီေကမစားရ၊ ဧည္႕သည္မ်ားအား လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္သည္မွအပ မထိ၊မကိုင္ရ၊မဖက္ရ၊ ကမၻာသံုး အဂၤလိပ္ဘာသာ စကားမွလြဲ၍ ဧည္႕သည္မ်ားနားမလည္ႏိုင္သည္႔ ကိုယ္ပိုင္ ဘာသာစကားမ်ားကို ဝန္ထမ္းအခ်င္းခ်င္း ေၿပာဆိုၿခင္းမၿပဳရ၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အားနည္းခ်က္ရွိေသာ ဧည္႕သည္မ်ားကို ပ်က္ရယ္ၿခင္းမၿပဳရ၊ ဧည္႕သည္မ်ား၏ ေရွ႕တြင္ မ်က္စိ၊နား၊ႏွာေခါင္း၊ေခါင္း မကုတ္ရ၊ ဧည္႕သည္ႏွင္႔စကားေၿပာဆိုခ်ိန္တြင္ ေနရမည္႕ ကိုယ္ေနဟန္ထား၊ ..စသည္႕ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအၿပင္ မိမိတို႕၏ လုပ္သက္မ်ားမွ သင္ယူရရွိခဲ႔ေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားစြာလည္း ရွိေသးသည္။

Security(လံုၿခံဳေရး)
ဧည္႕သည္မ်ား၏လံုၿခံဳေရး၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လံုၿခံဳေရး၊ ဆိုင္တခုလံုး၏ လံုၿခံဳေရးမ်ားအတြက္ သန္႔စင္ခန္းမွအပ က်န္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေနရာလြတ္မရွိ ကင္မရာမ်ားတပ္ဆင္ထားၿပီး ဆိုင္တြင္းလႈပ္ရွားမႈအားလံုးကို ရံုးခန္းမွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ ဆိုင္အၿပင္ပိုင္း လံုၿခံဳေရးကိုေတာ႔ ည(၆)နာရီမွ မနက္(၆)နာရီအထိ သီးသန္႔လံုၿခံဳေရးမ်ားရွိသည္။

Special Function(အထူးဧည္႕ခံပြဲမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား)
မဂၤလာေဆာင္ပြဲမ်ား၊ ေမြးေန႔ပြဲမ်ား၊ ကုမၸဏီဖြင္႔ပြဲအထိန္းအမွတ္ ပါတီပြဲမ်ား၊လူပ်ိဳည/အပ်ိဳည ပြဲမ်ား၊အတြက္ အခန္းအနားၿဖင္႔ သီးသန္႔ၿပဳလုပ္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ က်မတို႕စားေသာက္ဆိုင္မွ အလုပ္အပ္သူ ဧည္႕သည္မ်ားႏွင္႔ ညွိႏႈိင္းကာ လူဦးေရႏွင္႔ အစားအေသာက္ပမာဏတို႕ကို သတ္မွတ္ၿပီး က်သင္႔ေငြေဆာင္းခံၿခင္း၊အထူး အခန္းအနားၿပင္ဆင္ေပးၿခင္း၊ အလုပ္အပ္သူႏွင္႔တိုင္ပင္၍ လိုအပ္ေသာ အခ်ိန္အတိအက် ဟင္းပြဲမ်ားကို စီစဥ္ေပးၿခင္း၊ ေနာက္ခံေတးဂီတမ်ားစီစဥ္ေပးၿခင္း၊ Suprice ေခၚ ဧည္႕သည္မ်ားအား အံ႕ႀသေပ်ာ္ရႊင္သြားေစမည္႕ အထူးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း က်မတို႕ဆိုင္မွ ဧည္႕သည္မ်ားစိတ္တိုင္းက် လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိပါေႀကာင္း တင္ၿပရင္း....“Time out Cyprus Eating Awards” ဆုကို ရရွိခဲ႔ေသာ ဆိုက္ပရပ္စ္ႏိုင္ငံ ၊ကမ္းေၿခၿမိဳ႕ေလးတေနရာက “ကလိုရီ” ဆိုတဲ႔ တရုတ္စားေသာက္ဆိုင္ႀကီးသို႕ အလည္တေခါက္လာေရာက္ဖို႕ ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါရေစရွင္။

“TEAM EFFORT MAKES SUCCESS”
21 comments:

ျမစ္က်ဳိးအင္း said...

စီးပြားေရး အေနနဲ႔ ဆိုင္ဖြင့္ခ်င္သူေတြ အတြက္ အတုယူစရာ ပို႔စ္ေကာင္းေလး တစ္ပုဒ္ပါပဲ
စားသံုးေတြ စိတ္ၾကိဳက္ေတြ႔ေစတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈ ေလးေတြကို ဗဟုသုတ ရဖြယ္ ေရးျပထားတာ ေကာင္းတယ္ အစ္မေရ

SHWE ZIN U said...

အျဖဴေရာင္ နတ္သမီးေရ

ျပည္စံုတဲ႔ ဗဟုသုတ ေတြအတြက္ေက်းဇူးေနာ္
အမက အစားအေသာက္ ဆို ဝါသနာပါတယ္
ရုပ္ရွင္ဆို ေဟာ္တယ္ကားတို႕ စားေတာ္ဆက္ အေၾကာင္းတို႕ဆို ႀကိဳက္တယ္ ေက်းဇူး

ခင္တဲ႔
ေရႊစင္

ေ၀လင္း said...

သိပ္ေက်းဇူးတင္စရာေကာင္းတဲ့ ပို႔စ္ပဲအစ္မ
ကိုယ္တိုင္က ခုခ်ိန္မွာ ဘာျဖစ္ေနေန ေနာင္တခ်ိန္မွာ စီးပြားေရးမလုပ္ရဘူးလို႔ ေျပာမရေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာေလး ဖတ္သြားပါတယ္။ အနည္းဆုံးေတာ့ ဗဟုသုတရပါတယ္။ ေနာင္တခ်ိန္မွာ အသုံး၀င္လာမယ္လို႔လည္း ထင္တယ္။ ေက်းဇူးပဲအစ္မ။

PS;ကၽြန္ေတာ့္ဆီကိုေတာ့ မလာနဲ႔ဦးေနာ္.. :)
အခန္းဆက္က မဆုံးေသးဘူး.. ဆုံးေတာ့မွလာေခၚမယ္

ေခ်ာ (အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္) said...

ေရာက္ေအာင္လာခဲ႕မယ္ နတ္သမီးေရ
ဘယ္ေတာ႕လဲေတာ႕ မသိ... ဟိဟိ
တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ေပါ႕ေနာ္..
နတ္သမီးၾကိဳေနမဲ႕ အျပံဳးေလးကို ျမင္ခ်င္ပါေသးတယ္
ဆိုင္အတြက္ ၀မ္းသာဂုဏ္ယူပါတယ္ညီမေရ..
ဒီဆိုင္မွာ လုပ္ခဲ႕တဲ႕ ညီမလဲ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရး လုပ္တဲ႕အခါ အေကာင္းဆံုး ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္လိမ္႕မယ္လို႕ ယံုၾကည္မိပါတယ္.. ညီမေရးထားတာေတြက ေတာ္ေတာ္ကို ဗဟုသုတရပါတယ္..

mabaydar said...

အစ္မေရ... အရင္ကတည္းက ေရာက္ဖူးပင္မဲ့ ေျခရာမခ်န္ျဖစ္ခဲ့တာပါ... ဒါေပမဲ့ အစ္မသရုပ္ေဆာင္တဲ့ ဗီြစီဒီ သီခ်င္းေတြနဲ႔ အစ္မဓာတ္ပံုေတြကိုေတာ့ အျမဲလာၾကည့္ျဖစ္လို႔ အစ္မန႔ဲ စိတ္ထဲက ရင္းႏီွးေနခဲ့တာပါ... ခုလဲ ပံုေတြလာၾကည့္သြားပါတယ္...

ေမာင္ဘႀကိဳင္ said...

ဗဟုသုတရေစတယ္ အစ္မေရ
ဟုိေလ တရုတ္မေလးေတြက ေခ်ာတယ္ေနာ္ ဟိဟိ
တားေတခ်ာၾကည္႔သြားတယ္ဗ် ခန္႔ေဟာင္

ေမာင္ဘႀကိဳင္ said...

အဲ အစ္ကပုိလွတယ္ း) း)

ေရႊရတုမွတ္တမ္း said...

ကိုယ့္တူမကိုယ္ ေခ်ာတယ္လို႔အထူးမေျပာေတာ့ပါဘူး..
တရုတ္မေလးေတာ့ သေဘာက်သဗ်ား..

ေႏြဆူးလကၤာ said...

ဂ်ီးေတာ္ေရ ... ေရာက္တယ္ေနာ္။

ၿမတ္မြန္ said...

ကိုဘႀကိဳင္ကေတာ႔ ခန္႔ေဟာင္တဲ႔ မြန္ကေတာ႔ ေဟာင္ခန္႔ မမေရ..လာလည္ခ်င္တယ္ မမနဲ႔ေတြ႔ရမယ္ ထင္တယ္ေနာ္..။

shwe said...

အမ
ဒီပိုစ့္ေလးကို အရမ္းၾကိုက္လို႕ သိမ္းထားပါရေစ။ ေက်းဇူးျပဳျပီး ညီမေမးလ္ထဲကိုပို႕ေပးလို႕ရမလား။
ညီမ ခ်စ္သူကိုလဲဖတ္ေစခ်င္လို႕ပါ။
အမဘေလာ့ ကိုလဲညႊန္းလိုက္ပါ့မယ္။
အမရဲ႕စာေတြအားလံုးအတြက္ေက်းဇူးပါအမေနာ္။

ခ်မ္းေျမ႕သာယာပါေစ။ :)

အႏိႈင္းမဲ့ said...

ငါ့အမ ပိုလွလာတာကုိေတာ့ေတာ္ေတာ္သတိထားမ္ိတယ္ :)

♥ကိုေဇာ္♥ said...

သေဘာက်တယ္ ညီမေရ. . .
ဒီိိလို စာေလးေတြ ဖတ္ရတာ ဗဟုသုတလည္း ရတယ္။
ေနာက္လည္း အခ်ိန္အားေလး ရျပီး ေရးႏိုင္ပါေစ။

မေဗဒါ said...

ညီမေရ..

ပထမအႀကိမ္ေရာက္လာတယ္..။

အားေပးသြားပါတယ္..။

ေအာက္ဆံုးက ဗိုလ္လိုေရးထားတဲ့ တင္းမဝက္ရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးက ေအာင္ျမင္ေစတယ္ဆိုတဲ့ အဆိုကိုအႀကိဳက္ဆံုးပဲ.. မွန္ပါ့လို႕ ေထာက္ခံလိုက္ခ်င္ပေသး..။

မေဗဒါ

ဟန္ၾကည္ said...

ႏိုင္ငံတကာ ဗဟုသုတေလးေတြရသြားလို႔ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အလုပ္ေတြ ဒီထက္အဆင္ေျပေစဖို႔လည္း ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါေသးတယ္...
ေအာင္ျမင္ပါေစ...

ေပါ့ဆိမ့္ said...

ဗဟုသုတရေစတဲ့ ဒီပို႔စ္ေလး အမ်ားအတြက္လည္း အက်ဳိးရွိေစပါတယ္။ ပံုေလးေတြလည္း တအားေျမာက္တယ္ဗ်..။

အျဖဴေရာင္နတ္သမီး said...

shwe said...
အမ
ဒီပိုစ့္ေလးကို အရမ္းၾကိုက္လို႕ သိမ္းထားပါရေစ။ ေက်းဇူးျပဳျပီး ညီမေမးလ္ထဲကိုပို႕ေပးလို႕ရမလား။
ညီမ ခ်စ္သူကိုလဲဖတ္ေစခ်င္လို႕ပါ။
အမဘေလာ့ ကိုလဲညႊန္းလိုက္ပါ့မယ္။
အမရဲ႕စာေတြအားလံုးအတြက္ေက်းဇူးပါအမေနာ္။

ခ်မ္းေျမ႕သာယာပါေစ။ :)

---------------------------------------------
ညီမေလး Shwe ရွင္႔...
ညီမေလးရဲ႕ Email ကို ပို႕ေပးေစခ်င္ပါတယ္...

မိုးေငြ႔...... said...

ေကာ္ဖီဆိုင္အရမ္းဖြင့္ခ်င္တဲ႔ အမအတြက္ ဒီပို႔စ္ေလးက သိပ္ကိုအေရးပါတာပဲ...။ ေက်းဇူးေနာ္ နတ္သမီး..။

ခင္မင္စြာျဖင့္
မိုးေငြ႔

ေရႊနတ္သား said...

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခင္မ်ာ...
ကြ်န္ေတာ္တို ့အတြက္ ဗဟုသုတ မွတ္သားစရာ ရပါတယ္.... ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစဗ်ာ

ဧပရယ္လ္ပူး@ပူးေတ said...

မမနတ္သမီးေရ ဗဟုသုတ အမ်ားႀကီးရပါတယ္....အားက်စရာလဲေကာင္းပါတယ္..... Congratulation to all the staffs from Chloe's Chinese Restaurant ပါလို႔ မမနတ္သမီးေရ...

မမတို႔ဆိုင္ကို လာလညဖို႔ဖိတ္ေခၚတဲ႔အတြက္ ဝမ္းသာပါတယ္... Visa ေလွ်ာက္ေပးၿပီး ေလယာဥ္ပ်ံလက္မွတ္ 2 way အတြက္ပို႔ေပးပါ... ဆိုင္မွာ စားေသာက္တာ ကိုယ့္ကို ေပးပါ႔မယ္ မမေရ....:P

ခင္လို႔ေနာက္တာပါေနာ္မမ... အခြင့္ေရးေပးတဲ႔ တေန႔ မေရာက္ဘူးလို႔ ဘယ္သူေျပာႏိုင္မလဲေနာ္... :D

သဒၶါလိႈင္း said...

မနတ္သမီးရဲ႔လွပတဲ့အၿပံဳးေလးနဲ႔ဆိုင္ကိုပိုစ့္ကိုဖတ္ေနရင္းနဲ႔
ေရာက္လာခဲ့တယ္..။ဗဟုသုတလည္းရပါတယ္။

ခင္တဲ့
သဒၶါ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by White Angel | Bloggerized by White Angel - Myanmar Blogger | Myanmar Blogger