သႀကၤန္ခ်ိန္ခါအတြင္း (၉၆)ပါးေရာဂါျဖင့္ ကြယ္လြန္သြားၾကကုန္ေသာ ေဖေဖ ဦးစိန္ေမာင္(၁၉၈၇တြင္ကြယ္လြန္သည္)၊ ေမေမ ေဒၚအုန္းႀကည္(၁၉၉၈တြင္ကြယ္လြန္သည္)တို႔အားရည္စူး၍ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားအား ပန္း၊ ေရခ်မ္း ၊သစ္သီး၊ ဆီမီးတို႔ႏွင့္အတူ ေရႊရင္ေအးအားကပ္လွဴပူေဇာ္ၿပီး ေရႊရင္ေအးအလွဴကို Facebook မွ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအား ေဝငွပါသည္။ သမီးျပဳေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈအား ေဖေဖႏွင့္ေမေမတို႔ ေရာက္ေလရာဘံုမွ အမွ်.. အမွ်.. အမွ်ရ၍ သာဓု(၃)ႀကိမ္ေခၚဆိုႏိုင္ပါေစ..